Cheer Association of Thailand สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย > NEWS > สมาคมกีฬาเชียร์ฯ ลงนาม MOU ร่วม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

สมาคมกีฬาเชียร์ฯ ลงนาม MOU ร่วม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

      เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร นายกสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย และ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมทั้งสักขีพยาน ร่วมบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และ สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย

สำหรับวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬาเชียร์ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่กีฬาเชียร์ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในส่วนของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการจัดการแข่งขันกีฬาเชียร์ ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านกีฬาเชียร์ให้เป็นที่แพร่หลายอีกด้วย

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เผยว่า ” นี่คือเรื่องที่ดีสำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะในส่วนของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่ดูแลทั้ง 17 แห่ง ยินดีเร่งศึกษารายละเอียดเพื่อนำเข้าสู่ระบบการเรียน การสอน เป็นวิชาภาคบังคับ เช่นเดียวกับ กีฬายิมนาสติก เนื่องจากผู้ที่ถนัดในเรื่องกีฬาต่อตัว หรือ กีฬาที่เน้นเฉพาะสรีระของร่างกายในการชิงความเป็นเลิศกับคู่แข่ง ย่อมเป็นผลดีต่อนักกีฬา และต่อยอดสู่กีฬาอีกหลายชนิด สามารถไปเล่นกับกีฬาชนิดอื่นๆ ทั้ง ว่ายน้ำ, กระโดดน้ำ, เทควันโด, เพาะกาย สามารถพัฒนาไปได้อย่างรอบด้าน ”

“ผมมองว่ามีความจำเป็นที่ต้องบรรจุกีฬาเชียร์อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่มองว่า เป็นหัวใจสำคัญของผู้ฝึกฝน อย่างน้อยทำให้นักกีฬาเชียร์, เชียร์ลีดดิ้ง, ปอมปอม ถึงแม้จะฝึกหนัก แต่ทุกคนเกิดการผ่อนคลาย เนื่องจากกีฬาเชียร์ต้องฝึกจิตใจให้มีความแจ่มใสเบิกบานตลอดเวลา และที่สำคัญ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กีฬาเชียร์ และ ปอมปอม ทีมชาติไทย สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปไกลคว้าแชมป์โลก โดยไม่ตกเป็นรองชาติใดอีกด้วย”