Cheer Association of Thailand สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย > GALLERY > นักกีฬา Pom ฝึกพื้นฐานท่าทาง เตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่ง ขัน เอเชียนอินดอร์และมาเชียล อาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6

นักกีฬา Pom ฝึกพื้นฐานท่าทาง เตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่ง ขัน เอเชียนอินดอร์และมาเชียล อาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6

ในช่วงก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สมาคมมีการดำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนอินดอร์ และมาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นการบรรจุกีฬาเชียร์เข้าร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาครั้งแรก ของกีฬาเชียร์

นักกีฬาตัวแทนตัวแทนประเทศไทย รุ่น Double Team Cheer Freestyle Pom มีการฝึกซ้อมที่ The Point studio ลาดพร้าว เพื่อปรับทักษะ ท่าทางพื้นฐานของท่าให้มีความแข็งแรง ความถูกต้อง และลดอาการบาดเจ็บในการฝึกซ้อมในอนาคต ทั้งนี้สมาคมฯ ยังได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าร่วมในการฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬา สู่ความเป็นเลิศ

BOOKMARK THE PERMALINK.